• Βιοτεχνία Κατασκευής Βυζαντινών εικόνων και εκκλησιαστικών ειδών
  • Βιοτεχνία Κατασκευής Βυζαντινών εικόνων και εκκλησιαστικών ειδών
  • Βιοτεχνία Κατασκευής Βυζαντινών εικόνων και εκκλησιαστικών ειδών
  • Βιοτεχνία Κατασκευής Βυζαντινών εικόνων και εκκλησιαστικών ειδών
Αρχική

Ο Βυζαντινός Αγιογραφικός Οίκος ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ, συνεχιστής της βυζαντινής αγιογραφίας, με σεβασμό, ιστορεί θεολογικά μέσα από τις εικόνες του, δημιουργώντας τη συνέχεια της παράδοσης, που θέλει τη Βυζαντινή Αγιογραφία να διακονεί στο πέρασμα των αιώνων την Ορθόδοξη Πίστη και τη Λατρεία μας προς δόξα θεού.

Θα δείτε επίσης φωτογραφικό υλικό από διάφορες εργασίες μας Θα γνωρίσετε τον τρόπο εργασίας, την τεχνοτροπία, αλλά και την φιλοσοφία μας για να γίνει περισσότερο κατανοητό το πνεύμα κάτω από το οποίο εργαζόμαστε στο εργαστήριό μας.

Νέα Προϊόντα